subota, 27. travnja 2013.

"Da ni jubavi"


Vrijedni glumci Amaterskog kazališta "Ranko Marinković" iz Visa pripremili su novu predstavu: "Da ni jubavi". Tekst Petra Slovinića na viški prevela je Maja Karuza. Redatelj je Lenko Blažević, a glume: Valentina Damjanović, Antonija Baržić, Vesna Roki, Mario Fras, Lina Blažević, Ivo Pečarević, Nikola Bašić, Marinko Zubčić i Oliver Roki. Inscipijent i šaptać je Sandra Pečarević, a tehničko vodstvo Maja Karuza.