petak, 14. lipnja 2013.

ISSEJSKA (GRČKA) KERAMIKA - VIŠKI SUVENIR ?


Najstariji grad u Hrvatskoj, viška Issa, nastala 200 godina prije Pariza i 700 prije Dioklecijanove palaće nema adekvatan tretman na samom Visu, a ni u Hrvatskoj.
Zato je hvale vrijedna inicijativa udruge "Lavrat za poja", odnosno njene sekcije "Anatomija otoka"  da se učini jedan mali korak u tom  u smjeru.
Vrijedni učenici Srednje škole Bedekovćina (Hrvatsko zagorje) pod vodstvom profesora Roberta Kuhara, akademskog kipara, izradili su uzorke grčko - issejske keramike prema fotografijama iz knjige "Martvilo" Borisa Čarga.
Pošiljka uzoraka je upravo stigla na Vis. Pokušati ćemo od toga napraviti originalni viški suvenir, koji bi uz prodaju mogao služiti i kao zanimljiv i originalan poklon viških vlasti i drugih organizacija svojim partnerima i gostima.
Profesor Kuhar je voljan napraviti na Visu tečajeve izrade grčke keramike, koju bi pohađali učenici i drugi zainteresirani Višani, a sve u suradnji s viškom školom.

Boško Budisavljević