četvrtak, 12. rujna 2013.

Dramske radionice u Visu i Komiži


Kazalište BESA završila je s projektom Kazališni kamp "SKOK U VIS" dana 8.09.2013., ali nastavlja sa radom. Kazalište pokreće Dramske radionice za djecu, mlade i odrasle u Visu (Kulturni centar) i Komiži (Osnovna škola). Svi zainteresirani za radionice mogu se obratiti Marici Grgurinović, redateljici i dramskoj pedagoginji, koja vodi projekt na mobitel: 095 5177 577. Dramske radionice početi će sa radom idućeg tjedna.