srijeda, 31. kolovoza 2016.

Japanski paviljon za čaj u Visu

temelji Paviljona

PAVILJON ZA ČAJ 

 Na slici nisu iskopi za nove masline, već temelji japanskog Paviljona za čaj ! Projektiran u Tokiju, materijal nabavljen u Milanu, ispiljeno u Sloveniji, ide prema Visu. Otvorenje će biti za vrijeme održavanja ovogodišnje Anatomije otoka, u nedjelju 18.rujna 2016. To je prva realizacija "Anatomije otoka".