nedjelja, 9. listopada 2016.

Skupština LD "Vis"


Danas je u Podšpilju održana skupština LD "Vis". Lovna sezona traje od 16.10.2016 do 15.01.2017. godine. Lov u lovištu odvija se u pet zona i svaka zona ima svog lovnika, odgovornog za red i rad u zoni. Lovci su posebno upozoreni na sigurnost sudionika u lovu, ljudi i imovine.