ponedjeljak, 6. ožujka 2017.

Apel za ratifikaciju Istambulske konvencije


Hrvatski laburisti-Stranka rada
Ogranak laburista Vis
Vis, 4.03.2017.
 A P E L 
za ratifikaciju Istambulske konvencije 

Za par dana je Međunarodni praznik žena, kojim se obilježava borba žena za njihova prava i ravnopravnost spolova. Njihova borba za ravnopravnost je još uvijek aktuelna. 
Žene su u Europi plaćene cca 16% manje od muškaraca za isti posao. Žene su u najvećem broju žrtve nasilja u obitelji, te je u 2016. godini zabilježeno da se od ukupnog broja kaznenih djela nasilja u obitelji na žene odnosilo 84,55%. Prošle godine ubijeno je 20 žena, od čega ih je 15 ubijeno od bliskih osoba. 
Hrvatska je potpisala, ali nikad nije ratificirala Konvenciju Europskog vijeća o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji tzv. Istambulsku konvenciju. Istambulska konvencija sveobuhvatno štiti žene i djecu od svih oblika nasilja, pa tako i od obiteljskog nasilja. Konvenciju su ratificirale sve zemlje u okruženju, jedino Hrvatska nije. Sada se vodi javna rasprava o prijedlogu Nacionalne strategije zaštite o nasilju o obitelji u kojoj se piše o potrebi ratificiranju Konvencije, ali na način da se ne vidi kraju raznih postupanja, kojima kao da je svrha da se sve razvuče do beskonačnosti.
 Apeliramo na sve parlamentarne političke stranke, koje djeluju na području otoka Visa, da zahtijevaju od svog čelništva i saborskih zastupnika da se što žurnije završi postupak ratifikacije Istambulske konvencije. 
 Predsjednik Ogranka laburista Visa Željko Vojković

Nema komentara:

Objavi komentar