subota, 8. srpnja 2017.

Butiga: Vino Visa


Udruga "Butiga" obnovila je ljetnu manifestaciju "Vino Visa", u modificiranom obliku. Osim vina i ulja mogla su se degustirati i kupovati i drugi viški poljoprivredni proizvodi.


Bila je to ugodna, dobro posjećena večer uz raspjevani Liket, koja je pokazala da gosti najviše vole upravo ovakve manifestacije sa lokalnim obilježjima.Slijedeća manifestacija je u Komiži 2.8.2017. , te 25.8.2017. u Visu.