ponedjeljak, 21. svibnja 2018.

Održano izlaganje i rasprava o UPU Podstražje i Brgujac


Večeras je u Podstražju održano izlaganje i javna rasprava o Nacrtu prijedloga Urbanističkog plana uređenja rualnih naselja Podstražje i Brgujac. Građevinsko zemljište određeno je višim planom, pa se ovim taj plan razrađuje i uvodi precizniji red u prostoru.
Upozorio sam da se ex škola u Podstražju ne vodi kao građevina od javnog interesa i na potrebu da se precizno ucrtaju kole unutar Podstražja. To je važno kako radi slobodnog pristupa parcelama, a tako i radi lakšeg uređenja infrastrukture.
Svako naselje će imati samostalnu kanalizaciju sa kolektorom, te će se moći koristiti tehnička voda radi navodnjavanja. Pao je i dobar prijedlog da bi bilo isplativije, dugoročno sigurno, da naselja uz more imaju ispust u more. Cesta kroz Podstražje ostaje u istim gabaritima. Privezišta za brodove se ovim planom, radi zakonskih ograničenjima, ne mogu urediti, ali postoje naznake da će se to promijeniti. Javna rasprava teče, te se mogu uputiti pisane primjedbe, sve imate na web stranici Grada Visa.O Nacrtu UPU izvijestili su gradonačelnik Visa Ivo Radica i u ime projektanta Mario Pezelj.

Nema komentara:

Objavi komentar