utorak, 16. svibnja 2017.

Lista br. 4., Lukra Ljiljana Sviličić i Željko Vojković: Za poja!


Nakon dugo vremena i jugoistok otoka Visa imati će svoju vijećnicu/vijećnika u Gradskom vijeću Grada Visa. Kandidati liste br. 4. su Ljiljana Sviličić i ja.

Izvod iz koalicijskog programa liste br.4.:

Jugoistok otoka 
Jugoistočna strana otoka je izuzetan resurs, a u nju se nedovoljno ulagalo.

1. Podržavamo volju građana za formiranje mjesnog odbora, kako bi oni sami odlučivali o razvoju tog dijela otoka
2. Inzistirati ćemo na rješavanju svih imovinskih odnosa koji koče uređenje ceste Rukavac-Milna
3. Aktivno ćemo raditi na rješavanju kanalizacije
4. Zaštiti ćemo od propadanja ex Domove kulture i ex škole do njihovog stavljanja u funkciju razvoja