četvrtak, 18. svibnja 2017.

Lista br. 4. - stupovi koalicije

Kasim Osmančević i Ivan Pečarević

Ne može izborna kampanja biti toliko šporka koliko ova dvojica mogu na svojim leđima ponijeti dobrote.