četvrtak, 25. svibnja 2017.

Velika plantaža avokada u B(a)rgujcu


Patricia i John Repanić upravo sade u Bargujcu najveću plantažu avokada u Hrvatskoj. Sade oko 150 stabala avokada, koje je John Repanić uvezao iz Italije.


Već sam ranije pisao da u Bargujcu imaju dvadesetak stabala avokada, koja daju obilan plod.

Plantaža avokada sa pogledom na more.