petak, 19. svibnja 2017.

Lista br. 4., Sanja Nenadov: kultura


Sanja Nenadov, kandidatkinja laburista na koalicijskoj listi za Gradsko vijeće Grada Visa pod br.4.

Izvadak iz osnova koalicijskog Programa rada:

Kultura
Kulturna dobra te kulturna i povijesna baština podjednako su važna za sve građane, stoga ćemo se zalagati za:

1. Izradu razvojne strategije prirodne, kulturne i tradicijske baštine te očuvanje i promociju iste, zaštitu kulturnih dobara, poticanju i promociji stvaralaštva i razvijanju kulturnog života 
2. Promoviranje originalnih i inovativnih ideja
3. Programsko sufinanciranje umjetničkih organizacija i manifestacija u cilju promidžbe grada i otoka Visa 
4. Održivo korištenje kulturne baštine i dugoročno ulaganje u njezino održavanje 
5. Oplemeniti ćemo kulturno-zabavni program tijekom čitave godine surađujući s udrugama, institucijama i svim dionicima na području kulture na otoku potičući otočku i međuotočku suradnju i umrežavanje