srijeda, 24. veljače 2010.

Prostorni plan Grada Visa

Najveće bogatstvo Republike Hrvatske i našeg otoka je prostor.
Naši stari ostavili su nam prostor koji je i u svjetskim razmjerima neprocjenjiv. Ponašajmo se na način da nas slijedeća pokoljenja ne prekljinju.
Suprotno stajalištima višana, Županija splitsko-dalmatinska je svojim prostornim planom nametnula Gradu Visu izgradnju čija bi realizacija u bitnome narušila poimanje našeg otoka kao bisera mediterana.
Sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji prostorni planovi nižeg stupnja (užeg područja) moraju biti usklađeni sa prostornim planovima više razine (šireg područja). Znači da prostorni plan Grada Visa mora biti usklađen sa prostornim planom Županije splitsko-dalmatinske.
Međutim zakon je jasan da se prostornim planom nižeg stupnja mogu odrediti viši prostorni standardi od onog iz plana višeg stupnja.
Prema tome, ako već moramo usvojiti prostorni plan kojim se na određenom području dopušta izgradnja može se npr. umjesto maksimuma od 500 postelja, kako to stoji u županijskom planu, odrediti viškim prostornim planom da je maksimum npr. 50 postelja.
Naime, ako ne donesemo prostorni plan tada nitko ne može legalno graditi, a ako prihvatima standarde izgrađenosti iz županijskog plana tada uništavamo budućnost otoka i predajemo ga u ruke tajkuna.