subota, 26. ožujka 2011.

Ulaz u Komižu


Uređuje se ulaz u Grad Komižu. Dobro je da se uređuje, samo se nadam da će ovi koji sada rade ostaviti nacrte o postavljenim instalacijama. I da će biti sačuvani. Gotovo uvijek, kod ovakvih radova dolazi do oštećenja neke od ranije postavljene instalacije. Kao nedavno u Komiži. A danas u doba digitalne tehnike sve se to može lako riješiti. Ako nema boljeg rješenja, dovoljno je snimiti digitalnom kamerom novopostavljenu i pronađenu, ranije postavljenu, instalaciju, snimiti par riječi, prebaciti na CD i za vjeke vjekova znati će se gdje su instalacije.

petak, 25. ožujka 2011.

Ambulanta u Podstražju

Danas je u Podstražju počeo ordinirati dr. Đorđević. Pacijente će primati svaki utorak i petak od 9 sati.

utorak, 15. ožujka 2011.

Gospodarenje u Vinogradaru d.d. u stečajuStečajni upravitelj je poveznica između dužnika čiju imovinu čuva pažnjom dobrog gospodara i dužnikovih vjerovnika koje se iz te imovine namiruju sa svojim tražbinama. Dužan je upotrebljavati i koristiti nekretnine savjesno i kao dobar gospodar voditi poslovanje dužnika.
A kako radi stečajni upravitelj Vinogradara d.d.? Dodijeljuje dio vinograda na korištenje i čuvanje (?) onima koje nemaju reference za vinogradarstvo i vinarstvo. I ovih je dana opet dao ili se sprema dati na korištenje nasade vugave takvima, iako je i prošle godine bilo razvidno da vinograde ne obrađuju po pravilima struke.
Na fotografiji možete vidjeti predmetne nasade vinograda. U prvom planu su vinogradi Vinogradara, a u drugom uredno obrađeni privatni vinogradi. Pametnome dosta.
Takvim postupanjem stečajni upravitelj čini štetu Vinogradaru i dužnikovim vjerovnicima. Čl. 28. stavak 1. Stečajnog zakona, glasi: stečajni upravitelj dužan je naknaditi štetu svim sudionicima ako je skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti. Samo državu koja je večinski vlasnik očito nije briga ni za Vinogradara ni za Vis.
Da je stečajni upravitelj radio na način dobrog gospodara okupio bi viške vinare i sa njima dogovorio obradu vinograda. Kad se tako radi onda nije ni čudno da vino Plavac Issa 2007. Vinogradara dobije recenziju da se radi o vinu u stečaju.

ponedjeljak, 14. ožujka 2011.

Trajekt Vis

Legendarni trajekt koji je nosio ime našeg otoka i decenijama povezivao Vis sa Splitom prodan je i od sada će ploviti uz afričku obalu. Odlazi dio viške povjesti i za nadati se je da ćemo ponovno dobiti trajekt koji će odgovarati današnjim standardima, a ime otoka nositi brod koji će nas dostojno predstavljati.
O emocijama i sjeti koju odlazak veterana pobuđuje teško mi je nešto napisati, samo sretno ti i dalje bilo Vicente, za mene ćeš uvijek biti Vis.

nedjelja, 13. ožujka 2011.

E! POPRI?


Od 25-27.03.2011. godine u Visu, u kinu Hrid održati će se manifestacija Revija stvarnog filma Vis 2011.

petak, 11. ožujka 2011.

Predavanje o integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji


Integrirana poljoprivredna proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjera. Pojednostavljeno rečeno radi se o proizvodnji na pola puta između tradicionalne i ekološke proizvodnje.
Predavanje bi trebali odslušati svi koji imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva jer oni koji savladaju tražene agrotehničke mjere mogu ostvariti i pravo na veću novćanu potporu.

utorak, 8. ožujka 2011.

subota, 5. ožujka 2011.

Kućni brojevi

Postavljaju se kućni brojevi i u naseljima izvan grada Visa. Za nazive ulica uzimani su lokalni nazivi. To je s jedne strane dobro, jer su sačuvani stari nazivi, ali s druge strane biti će i pomalo smiješnih situacija. Tako sam ja u naselju Brgujac, a ulica mi je Bargujac. Ili adresa Podstražje, Postrožje 1. Kakva će samo zbunjoza nastati kod onih koji budu pisali nekom višaninu. Adresa nije samo radi nas, mi znamo gdje živimo, već i radi onih izvan otoka. Kad budu pisali ulicu: Vukovi misliti će da na Visu ima vukova :))).

srijeda, 2. ožujka 2011.

ČlanciHe, nešto sam tražio u bazi podataka Pravnog fakulteta u Zagrebu, a na kraju upišem svoje ime i tražilica izbaci:

Baza podataka: KNJIŽNICA PRAVNOG FAKULTETA U ZAGREBU
Tražili ste: AUTORI
Vaš upit: VOJKOVIĆ ŽELJKO

--------------------------------------------------------------------------------
Naslov
1 Etički kodeks policije (2007) analitika (članak)
2 Etički kodeks državnih službenika (2007) analitika (članak)
3 Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (2007) analitika (članak)
4 Jedinstvena primjena zakona i ravnopravnost građana (2007) analitika (članak)
5 Jednakost pred zakonom i radni sporovi (2006) analitika (članak)
6 O jedinstvenoj primjeni zakona i sudskoj praksi o pravu na godišnju nagradu za božićne blagdane za 2000. godinu (2006) analitika (članak)
7 O pravu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji na dionice, odnosno udjele u trgovačkim društvima bez naplate (2006) analitika (članak)
8 O pravu na dodatak za rad na terenu državnih službenika i namještenika s posebnim osvrtom na pravo posade plovila (2007) analitika (članak)
9 Privremeno oduzimanje vozila od strane policije s osvrtom na sudsku praksu (2007) analitika (članak)
10 Stavljanje državnih službenika na raspolaganje (2006) analitika (članak)
11 Utuženje plaće u bruto iznosu prije i nakon donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku (Nar. nov.,br.84/08.) (2010) analitika (članak)
12 Članak 59. Zakona o sudovima i radni sporovi male vrijednosti (2006) analitika (članak)

Ništa posebno, al isto veseli kad vidiš da si i u struci ostavio nekakav trag.