subota, 28. veljače 2015.

Vučna služba "Cipulin"


Automehaničarska i vulkanizerska radiona "Cipulin" Dinka Pincetića pojačala se sa specijalnim vozilo marke Renault Midlum. Vozilo je nosivosti 6 tona, a ima kran kojim se može podignuti teret težak do 3,5 tone. Mogu se prevoziti vozila, dizati brodovi iz mora, pa kome treba na fotografiji su vidljivi brojevi telefona.

srijeda, 25. veljače 2015.

Najava tečaja permakulturnog dizajna u Visu


Permakultura je sustav praktičnog oblikovanja životnog prostora koji oponaša prirodne procese, a temelji se na integriranom tradicijskom i suvremenom znanju i vještinama. 
Tečaj se održava na hrvatskom jeziku. Rok za prijave je 15. 4. 2015.
Što se tiče samog sudjelovanja na tečaju, ponosno ističemo da smo cijenu tečaja za lokalno stanovništvo snizili za 50% kako bismo ovo kvalitetno i potrebno znanje učinili dostupnim lokalnim praktičarima koji svojim konkretnim radom i primjenom znanja s tečaja mogu učiniti naš otok boljim mjestom za život. 
Za prijave i pitanja slobodno nas kontaktirajte na:
mail: kazalistebesa@gmail.com (hr), isolaissa@gmail.com (slo)
gsm: +385 95 517 75 77 (cro), +386 40 171 828 (slo)
a više info na: www.zavodkus.si www.besa.hr www.zmag.hr

ponedjeljak, 23. veljače 2015.

Viški laburisti traže da se odbaci Studija o utjecaju istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na okoliš u JadranuHrvatski laburisti - Stranka rada
Ogranak Vis
Građani otoka Visa
Gradonačelnica grada Komiža gđa. Tonka Ivčević
                                                        Gradonačelnik grada Visa gosp. Ivo Radica

1. Dana 16.02.2015. godine završena je javna rasprava o Strateškoj studiji o vjerojatno značajnom utjecaju na okoliš Okvirnog plana i programa istraživanja i eksploataciji ugljikovodika u Jadranu.
Viškim laburistima je neprihvatljivo i nedopustivo što se gradske vlasti Visa i Komiže nisu aktivno uključile u javnu raspravu o Strateškoj studiji. Otok Vis je pučinski otok i kao takav izrazito ranjiv na svaki eventualni incident vezan za eksploataciju ugljikovodika. Upravo je nevjerojatno da gradonačelnik grada Visa na upit predstavnika laburista, na javnoj tribini «pitajte gradonačelnika», odgovori da gradska vlast nema stav o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika.

2. Institut za oceonografiju i ribarstvo je u javnoj raspravi naveo: ”Iako je navedeni dokument volumenom izrazito obiman (449 stranica) mišljenja smo da ne daje relevantan opis recentnog ekološkog stanja Jadranskog mora, niti da na adekvatan način sagledava potencijalne negativne učinke na ekosustav i prateće gospodarske aktivnosti (poglavito ribolov i marikulturu) kao posljedicu aktivnosti vezanih uz istraživanje i eksploataciju ugljikovodika, kao niti da dovoljno detaljno razrađuje i predlaže različita varijantna rješenja za ublažavanje negativnih učinaka…………..U Studiji se navodi kako u ovoj fazi nije poznato koje će tehnologije koristiti pojedini koncesionari. Studija bi upravo trebala zauzeti stav o tome koje su tehnologije neprihvatljive, a koje se preferiraju (npr. tip platforme, tehnologija bušenja, vrsta isplake …). Postavlja se pitanje kako definirati adekvatne mjere zaštite i dati ocjenu prihvatljivosti za okoliš bez sučelavanja okolišnih datosti s metodološko-tehničkim rješenjima?……. Segment ribarstva je izrazito površno napisan- počevši od ocjene sadašnjeg stanja, preko analize potencijalnih učinaka do kojih će doći tijekom istraživanja i eksploatacije te do predloženih varijantnih rješenja za ublažavanje negativnih utjecaja (pozornost je posvećena primarno na dio Jabučke kotline i pridnene resurse, dok se ostale vrste ribolova i ostala ribolovna područja gotovo i ne spominju)……….Pri analizi socioekonomskih utjecaja u Studiji se razmatraju samo potencijalni pozitivni učinci na proračun i pojedine industrijske grane, dok se ne sagledava ekonomski negativan učinak koji je za očekivati poglavito u području različitih segmenata ribarstva (a i turizma)…. U Studiji uopćenije obrađen negativan utjecaj balastnih voda, odnosno unosa alohtonih i invazivnih vrsta, te njihova mogućeg utjecaja na domicilne vrste, akvakulturu i ribolov. Moguće da u fazi istraživanja takav utjecaj ne postoji, ali u fazi eksploatacije kada će se nafta ili plin izvoziti, trebalo bi ukazati i na moguće posljedice unosa većih količine balastnih voda i fiksnih postrojenja kao područja koja omogućavaju širenje stranih vrsta…..  u stručnom timu, prema našem mišljenju, nisu imali relevantne stručnjake za izrazito važne dijelove studije (biološku, kemijsku i fizičku oceanografiju, ribarstvo, socio-ekonomiju).


Udruga Sunce navodi: “Plan eksploatacije i istraživanja nafte UGROŽAVA EKOLOŠKU MREŽU Natura 2000 jer studija ne predviđa adekvatne mjere zaštite
Nedostatne korekcije istražnih prostora radi zaštite ciljeva očuvanja Ekološke mreže NATURA 2000 - otoci Jabuka, Brusnik, Svetac, Galijula, Palagruža. Predložena istražna polja nalaze se na 6 km udaljenosti od vanjske linije otoka, a granica polja nalazi se uz same otoke Jabuka, Brusnik, Svetac, Galijula i Palagruža koji su dio Ekološke mreže. Kao korekcija predlaže se pomicanje granice polja 1 km od ovih otoka. Na ovaj način osigurana je veća zaštita otoka koji nisu u Ekološkoj mreži (6 km udaljenosti) nego za otoke Jabuku, Brusnik, Svetac, Galijulu i Palagružu koji su dio ekološke mreže (1 km udaljenosti)  Sama studija navodi slijedeće: „Ipak se jedno pravilo može primijeniti i na ovom nivou strateške procjene: bliža područja ekološke mreže su pod većim rizikom od negativnih utjecaja od udaljenijih područja“. Smatramo da predložene korekcije nisu dostatne za zaštitu otoka Jabuka, Brusnik, Svetac, Galijula i Palagruža.……… Neobuhvaćanje pitanja zaštite obalnih staništa ekološke mreže. Studija navodi da izlijevanje nafte i ispuštanje sumporovodika negativno djeluje na obalna staništa te da su prilikom akcidentnih izlijevanja nafte najugroženija staništa u zoni mediolitorala (zona plime i oseke) jer bi u slučaju dospijevanja naftne mrlje do obale, bila direktno prekrivena naftom. Međutim u Studiji su obrađena samo morska staništa, dok se obalna staništa koja će u slučaju akcidenata biti najugroženija uopće ne spominju, niti u smislu opisa niti u smislu utjecaja. Među ovim staništima nalazi se i cijeli niz staništa od europske važnosti za koje je Hrvatska odredila i područja Ekološke mreže Natura 2000, a i staništa od iznimne važnosti za turizam (npr. pješčane i šljunčane plaže)”.

Polazeći od navedenih stručnih i ozbiljnih primjedbi, viški laburisti predlažu i zahtjevaju od gradskih vlasti Visa i Komiže da odmah zatraže od nadležnih da se Studija odbaci i izradi nova ili bitno dopuni sa iznesenim primjedbama i ponovno uputi na javnu raspravu.

Predsjednik ogranka
Željko Vojković

nedjelja, 22. veljače 2015.

Mariji Vojković zlatna medalja na Intradi Split 2015.


Jučer je u Splitu održana I Međunarodna manifestacija poljoprivrednika Mediterana: Intrada Split 2015. Moja majka, Marija Vojković dobila je zlatnu medalju za marmeladu od naših limuna. Kako je prošla godina bila loša maslinarska godina jedva sam dobio diplomu za maslinovo ulje, a ona iz prve zlato.

subota, 21. veljače 2015.

Maslina 2015.: nagrada "Marko Vrsalović" ide u Vis


Danas je u Splitu održana XII. Međunarodna manifestacija maslinara Mediterana: Maslina 2015. Sa svojim maslinovim uljima natjecali su se maslinari iz osam zemalja. Savez maslinara i uljara podijelio je i godišnje nagrade za unapređenje maslinarstva. Ja sam dobio povelju "Marko Vrsalović" za promidžbu i unapređenje maslinarstva na otocima. Zahvaljujem na ukazanom povjerenju i priznanju od strane hrvatskih maslinara. Ova nagrada ide i svim viškim maslinarima i uljarima, koji su otok Vis nepovratno upisali u mapu destinacija sa vrhunskim ekstra djevičanskim maslinovim uljima.

ponedjeljak, 16. veljače 2015.

2. Sabor Hrvatskih laburista - Stranke rada, Nansi Tireli predsjednica laburista


Na 2. Saboru Hrvatskih laburista - Stranke rada izabrano je novo vodstvo laburista, na čelu sa predsjednicom Nansi Tireli. Za potpredsjednike izabrani su Robert Greblički i Jaroslav Pecnik, a za tajnika Damir Hrdas.
Već u prvom krugu glasanja, potvrđen je prijedlog Izvršnog odbora laburista Splitsko-dalmatinske županije da njihovi predstavnici u Nacionalnom vijeću budu Blaženka Galić i Jurica Marković. Od Splitsko-dalmatinskih laburista, između više kandidata, za članicu u Sudu časti izabrana je Ankica Pervan (na fotografiji) i ja za člana Statutarne komisije.
Sabor je vodio Dragutin Lesar, dosadašnji predsjednik laburista, koji vodi Klub zastupnika laburista u Saboru RH.


četvrtak, 12. veljače 2015.

Turistička sezona u 2014.g.


Državni zavod za statistiku objavio je da je u turističkim smještajnim objektima u Republici Hrvatskoj ostvareno 2,6% više noćenja turista u 2014. u odnosu na 2013.g.
Na području Splitsko-dalmatinske županije ostvareno je 5,8% više noćenja.
Grad Vis bilježi 12,2% više noćenja u 2014. u odnosu na 2013.g., noćenja domaćih gostiju bilo je 15,9% više, a stranih gostiju 11,1% više.
Grad Komiža bilježi 11,2% manje noćenja. Noćenja domaćih gostiju bilo je 29,4% manje, a stranih  na nivou 2013.
I dalje je trend veći postotak dolazaka od postotka noćenja gostiju.

srijeda, 11. veljače 2015.

Kandidati za središnja tijela laburista


Dana 15.02.2015., u Zagrebu, održati će se Izborni sabor Hrvatskih laburista - Stranke rada. Večeras se u Splitu laburistima Splitsko dalmatinske županije predstavio Antun Kapravljević, kandidat za predsjednika stranke. Najavio je snažnije pozicioniranje laburista kao stranke ljevice, ako pobijedi na izborima. Kandidatica za predsjednicu laburista, Nansi Tireli opravdala je obvezama nedolazak u Split. Životopisi kandidata za središnja tijela stranke objavljeni su na stranici www.laburisti.com. Delegat viških laburista na 2. Saboru je Nikola Modrinić.

nedjelja, 8. veljače 2015.

Maškare u Podšpilju 2015. II


Sinoć je u Podšpilju održana druga večer maškara, u organizaciji Lavurat za poja. Za najbolju pojedinačnu masku proglašena je ova švora što je drži pop.


Najbolji par ..........


....i najbolja maškarana grupa.

srijeda, 4. veljače 2015.

Četiri stare fotografije otoka Visa (1890.-1900.)


Fotografije se datiraju za razdoblje 1890.-1900. godine, a za prvu kažu da je prva fotografija grada Visa snimljena u boji. Zahvaljujem svom surat(d)niku Nediljku Pušiću na ustupljenim fotografijama. Fotografije su obojane postupkom litografije.

utorak, 3. veljače 2015.

LAG Škoji - radionica u Visu o natječajima za potpore u poljoprivredi


Poštovani članovi i dionici LAG-a Škoji otoka Visa

Povodom objavljenih natječaja u sklopu Mjere 4
 Podmjera 4.1. – potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva; sastoji se od tri tipa operacije – restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava, zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva i korištenje obnovljivih izvora energije (OIE).
Podmjera 4.2. – potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvodasastoji se od dvije operacije – povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima i korištenje obnovljivih izvora energije.
JU RERA SD u suradnji s Upravnom odborom za gospodarstvo, razvitak i europske integracije SDŽ:
održati će radionice za potencijalne korisnike: 9. veljače 2015. (ponedjeljak) u Visu (Hrvatski dom, Obala sv. Jurja 29.) s početkom u 11: sati
Radionice će biti provedene u suradnji s konzultantskim tvrtkama s područja Splitsko-dalmatinske županije koje imaju značajno iskustvo u pripremi i provedbi projekata IPARD programa te će sudjelovati i predstavnici JU RERA, Splitsko-dalmatinske županije, Hrvatske poljoprivredne službe, Hrvatske poljoprivredne agencije te Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Pravilnike, natječaje i prezentacije možete pronaći na sljedećim linkovima:;
Novosti vezane uz Program ruralnog razvoja pratite i na stranicama LAG-a

nedjelja, 1. veljače 2015.

Maškare u Podšpilju 2015.


Sinoć su u Podšpilju održane maškare, u organizaciji udruge Lavurat za poja. Za najbolje skupne maškare proglašeni su "Dalmatineri".......


...u oštroj konkurenciji sa "Gangsterovim mladama"............najbolja pojedinačna maska je bila tigrica......


.....a da sve prođe mirno pobrinio se najbolji par masaka "policajke"....


....a Sanja je bila izvan konkurencije, jer je izvan konkurencije.....