petak, 17. ožujka 2023.

Odobreni programi za financiranje kulture za otok Vis


 Ministarstvo kulture odobrilo je za 2023. sredstva za financiranje programa iz kulture otoka Visa:
Grad Komiža dobila je sredstva za Crkvu sv. Andrije na otoku Svecu u iznosu od 13.272 eura, za kuću Zanchi (Zonkotov palac) 13.272 eura, za Rota Palagruzona 1.327 eura, te za Gradsku knjižnicu "Ranko Marinković" za nabavu knjiga 3.052 eura. Umjetnička akademija u Splitu dobila je za Muster (sakralni inventar, namještaj, slike) 2654 eura.
Grad Vis za Crkvu sv. Nikole u Dolu 39.649 eura. Za Crkvu sv. Duha (oltar i oltarna pala "Prikazanje Marije u hramu iz 18. stoljeća) Župa Uznesenja BDM dobila je 9290 eura. Grad Vis je za nabavu digitalnog kino projektora dobio 39.816 eura, te za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vis za nabavu knjiga 3.848 eura.

ponedjeljak, 13. ožujka 2023.

Turizam otoka Visa u 2022. godini


Tijekom 2022. godine Komiža bilježi 17020 dolazaka turista. Od ukupnog broja, stranih turista bilo je 9529. Zabilježeno je ukupno 102713 noćenja (2021.g.-92952), stranih noćenja bilo je 63783.
Grad Vis tijekom 2022. godine bilježi 27674 dolazaka turista, dolazaka stranih turista bilo je 18554. Ukupno noćenja turista bilo je 160945 (2021.g.-150106). Noćenja stranih turista bilo je 114233.
Izvor: Državni zavod za statistiku.

petak, 10. ožujka 2023.

PMS u uvali Sv. Jurja
U uvali Sv. Jurja, danas i sutra, održava se regata žena PMS s početkom u 10 sati. Jutros su plovile tri jedrilice.

petak, 3. ožujka 2023.

Dobra pčelarska praksa


 Pčelarska udruga "Žeromod" otoka Visa poziva sve zainteresirane na besplatne radionice i predavanja: Dobra pčelarska praksa". Europski poljoprivredni fond za ruralni organizira predavanja u Galeriji Boris Mardešić, Hrvatskih mučenika 17, Komiža i to:
13.03.23. od 17,00-21,30 Izazovi u suvremenom pčelarstvu (tehnologija/bolesti/hranidba)
14.03.23. od 17,00-21,30 Primjena pčelinjih proizvoda u zaštiti ljudskog i životinjskog zdravlja
15.03.23. od 17,00-21,30 Primjeri iz prakse
16.03.23. od 17,00-21.30 Predavanja i vježbe iz agroekonomike, višestruke sukladnosti i zakonske regulative