petak, 17. ožujka 2023.

Odobreni programi za financiranje kulture za otok Vis


 Ministarstvo kulture odobrilo je za 2023. sredstva za financiranje programa iz kulture otoka Visa:
Grad Komiža dobila je sredstva za Crkvu sv. Andrije na otoku Svecu u iznosu od 13.272 eura, za kuću Zanchi (Zonkotov palac) 13.272 eura, za Rota Palagruzona 1.327 eura, te za Gradsku knjižnicu "Ranko Marinković" za nabavu knjiga 3.052 eura. Umjetnička akademija u Splitu dobila je za Muster (sakralni inventar, namještaj, slike) 2654 eura.
Grad Vis za Crkvu sv. Nikole u Dolu 39.649 eura. Za Crkvu sv. Duha (oltar i oltarna pala "Prikazanje Marije u hramu iz 18. stoljeća) Župa Uznesenja BDM dobila je 9290 eura. Grad Vis je za nabavu digitalnog kino projektora dobio 39.816 eura, te za Gradsku knjižnicu i čitaonicu Vis za nabavu knjiga 3.848 eura.

Nema komentara:

Objavi komentar