utorak, 29. siječnja 2019.

nedjelja, 27. siječnja 2019.

Sufinanciranje projekata na otoka Visu


Gabrijela Žalac, ministrica regionalnog razvoja i europskih fondova, donijela je odluku o odabiru projekata koji se sufinanciraju na otocima.  
U gradu Komiža sufinancirati će se sanacija kuće Zanchi  u visini od 500.000,00 kuna.
U gradu Visu sufinancirati će se rekonstrukcija objekata u poslovnoj zoni Vis (Starine), energetska obnova, u visini od 750.000,00 kuna.

četvrtak, 24. siječnja 2019.

Dobre vijesti za iznajmljivače!


Gradovi Vis i Komiža sazvali su sjednice gradskih vijeća na kojima predlažu donošenje Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu za 2019. godinu. Visina paušalnog poreza za iznajmljivače ostaje na dosadašnjoj razini, a donosi se svake godine.
U situaciji kad se povećala boravišna pristojba, kad se donose propisi koji otežavaju rad privatnih iznajmljivača, prijedlozi su dobri. 
Još kad bi država promijenila nakaradni propis prema kojem se porez plaća prema prebivalištu iznajmljivača umjesto da se plaća prema mjestu gdje se apartmani nalaze. Ovako imaš apartmane ili kuću na iznajmljivanje na npr. otoku Visu, koristiš resurse otoka Visa, a ako živiš npr. u Zagrebu porez ide u proračun Zagreba.

ponedjeljak, 21. siječnja 2019.

Par kišnih


Stalno se izmjenjuje sunce (manje) i kiša (više). I tako do vikenda. Brzi đir oko kuće i par fotki. U 11 sati bilo je 12 stupnjeva C.


ponedjeljak, 7. siječnja 2019.

Paušal za privatne iznajmljivače


Hrvatski laburisti-Stranka rada
Laburisti Vis
Vis, 7.1.2019.
                                            Ivo Radica, gradonačelnik Grada Visa
                                             Marin Zubčić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa

Predmet: Paušalni porez za privatne iznajmljivače
Poštovani,

Kao što vam je poznato od 1.1.2019. primjenjuju se odredbe Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018). 
Predmetnim zakonom propisana je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu, za privatne iznajmljivače. Gradsko vijeće Grada Visa u obvezi je donijeti predmetnu odluku za 2019. godinu najkasnije do 31.1.2019. godine i dostaviti je Poreznoj upravi do 15.2.2019. 
U slučaju da se predmetna odluka ne donese u propisanom roku visina paušalnog poreza iznositi će 750 kuna po krevetu što je najmanje dvostruko više nego do sada. 
Imajući u vidu da je na otoku Visu kratka turistička sezona, da se povećala boravišna taksa, te se donose propisi koji otežavaju rad privatnih iznajmljivača predlažemo da se predmetna odluka donese žurno, a da se sadašnja visina paušalnog poreza ne mijenja. 

                                                                                                           S poštovanjem,
                                                                                                       
                                                                                                          Za laburiste Visa
                                                                                                           Željko Vojković

nedjelja, 6. siječnja 2019.

Peticija za Manifest za demokratizaciju Europe

logo preuzet sa www.tdem.eu

Sedam ekonomista, na čelu sa Thomasom Pikettyjem, ponudilo je građanima potpisivanje Manifesta za demokratizaciju Europe. Najvažniji prijedlozi su uvođenje četiri "poreza solidarnosti", kojima bi se financiralo smanjenje nejednakosti. Oni će se primjenjivati na dobit velikih tvrtki, najveće prihode (preko 200.000 eura godišnje), najveće vlasnike bogatstva (preko 1 milijun eura) i emisije ugljika (najmanje 30 eura po toni).
Predlaže se da se odlučuje u Europskom parlament u kojem 80% čine zastupnici nacionalnih parlamenata i 20% da budu članovi sadašnjeg parlamenta, a sve proporcionalno broju stanovnika i političkoj pripadnosti.
Porezima bi se financirala istraživanje, školovanje i sveučilišta, kao i ambiciozan investicijski program za preobražaj našeg modela ekonomskog rasta, te prihvat i integraciju imigranata i podršku onima koji sudjeluju u provođenju transformacije. Također, državama bi se omogućio prostor za smanjenje poreza koji opterećuju plaće ili potrošnju.
Više o manifestu možete pročitati ovdje.
Sve ovo što se predlaže imalo bi veće šanse za uspjeh, ako bi se prihvatili prijedlozi Alexandrie Ocasio-Cortez, demokratske članice Kongresa SAD, koja predlaže udvostručenje poreza na osobe koje zarađuju više od 10 milijuna dolara. Više o raspravi koju je otvorila možete pročitati u The Washington Postu.
Odvojite par sekundi vremena i potpišite peticiju za Manifest za demokratizaciju Europe ovdje.