subota, 28. siječnja 2023.

Puc kordur? Jasno! Kao i Zakon o pomorskom dobru!


 Širom države građani prosvjeduju radi nakaradnog zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Prijedlogom zakona široko su otvorena vrata tumačenju kojima bi pomorsko dobro umjesto na korištenje svima moglo postati dobro na korist samo odabranih.
Predsjednik Sabora, Jandroković je neki dan dobacio da će na prosvjedu, koji će se održati 2.2.2023. u Zagrebu, biti umjesto 16 osoba 18. E pa, danas  na Visu bilo nas je nekoliko puta više!
Komižani su kratko, ali pogađajući u sridu komentirali nakaradni Zakon: Puc kordur? Jasno? Kao i Zakon.srijeda, 25. siječnja 2023.

Oborine u 2022.g.


 Tijekom 2022. godine na otoku Visu palo je 410 litara oborina, a u prosincu 2021. palo je 95,9 litara. Podatke je dostavio Jurica Mihovilović.

utorak, 24. siječnja 2023.

Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (neki početni pojmovi)


 Vlada Republike usvojila je Nacrt prijedloga Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. U raspravi o istom često se miješaju pojmovi bitni za razumijevanje, pa ću ih u par postova pokušati razjasniti. Danas ću o temeljnim pojmovima, koji se moraju znati prije nego se počne čitati zakon.
Dobra od posebnog interesa Republike Hrvatske
 Sukladno članku 52. Ustava Republike Hrvatske more, morska obala i otoci, vode, zračni prostor, rudno blago i druga prirodna bogatstva, ali i zemljište, šume, biljni i životinjski svijet, drugi dijelovi prirode, nekretnine i stvari od osobitog kulturnoga, povijesnoga, gospodarskog i ekološkog značenja, za koje je zakonom određeno da su od interesa za Republiku Hrvatsku, imaju njezinu osobitu zaštitu.
Dobra od posebnog interesa su širi pojam dobra i sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima mogu biti opća dobra, javna dobra u općoj uporabi, javna dobra u javnoj uporabi i ostale stvari određene zakonom da su dobra od posebnog interesa.
Opća dobra
Opća su dobra oni dijelovi prirode koji nisu sposobni biti objektom prava vlasništva i drugih stvarnih prava i po svojim osobinama ne mogu biti u vlasti niti jedne fizičke ili pravne osobe pojedinačno, nego su na uporabi svih, kao što su to atmosferski zrak, voda u rijekama, jezerima i moru, te morska obala. Također, opća su dobra ona koja su takvim određena posebnim propisom npr. javne ceste i pomorsko dobro su opće dobro. Iako su izvan prometa o njima vodi brigu, upravlja i za njih odgovara Republika Hrvatska, ako zakonom nije drukčije određeno. 
Javna dobra u općoj uporabi
Javna dobra u općoj uporabi su u vlasništvu Republike Hrvatske, koja su namijenjene za uporabu svih, koji se s njima služe na način koji je radi ostvarenja te namjene odredilo tijelo ili ustanova kojoj su dane na upravljanje, odnosno tijelo nadležno za određivanje namjene, koje njima neposredno upravlja. Ako nije što posebno propisano zakonom, na javna dobra u općoj uporabi na odgovarajući se način primjenjuju pravila koja vrijede za opća dobra.
Javna dobra u javnoj uporabi
Javna dobra u javnoj uporabi su stvari u vlasništvu Republike Hrvatske koje su namijenjene neposrednom izvršavanju prava i dužnosti Republike Hrvatske, njezinih tijela i ustanova.
Posebnim zakonom određena dobra od interesa za RH
Postoji više takvih dobra, koja nisu opća dobra, kao što su šume, poljoprivredna zemljišta, kulturna dobra...

ponedjeljak, 23. siječnja 2023.

Prirodno kretanje stanovništva otoka Visa u 2021.g.


 U Komiži, 2021. godine, rođeno je 8 osoba, a umrle su 24 osobe, te je prirodni prirast minus 16. Sklopljeno je sedam brakova, a razvedena su dva.
U gradu Visu rođeno je 12 osoba, a umrlo je 50 osoba, te je prirodni prirast minus 38. Sklopljeno je 6 brakova, a razvedena su 4.
Vitalni indeks (rođeni na 100 umrlih) grada Visa je najlošiji među gradovima u Županiji SD i iznosi 24,0. Vitalni indeks Komiže je 33,3, Županije splitsko-dalmatinske je 70,1, a na nivou Republike Hrvatske je 58,2.
Izvor: Državni zavod za statistiku

subota, 21. siječnja 2023.

Plovidbene linije u prekidu


 Puše snažno jugo, te je u prekidu katamaranska i trajektna linija Split-Vis.


Popodne će trajekt isploviti iz Splita za Vis.

nedjelja, 8. siječnja 2023.

Biciklistički vikend u gradu Visu.


 Vis Special, B. K. Arcicija, Sindikat biciklista i Turistička zajednica Grada Visa organizirali su biciklistički vikend u gradu Visu. Bilo je tu radionica o poštivanju prometnih pravila, o popravljanju bicikla, vožnje s e-biciklima, utrka...subota, 7. siječnja 2023.

Prvi viški pub kviz


 Udruga "Regula" organizirala je prvi viški pub kviz u caffe baru Biliba. Kviz je super organiziran i prihvaćen, te je bilo više takmičara nego li ih se moglo primiti.