petak, 18. veljače 2022.

Viški "lovački" haiku u Japanu


 Japanski The Asahi Shimbun objavio mi je haiku s obrazloženjem:

Željko Vojković owns an English Setter with a silk-fringed white fur coat: The handsome hunter lost the trail of a lucky white rabbit on the island of Vis in Croatia. 

fresh snow 
hid the rabbit’s scent 
from the dog

Željko Vojković vlasnik je engleskog setera s bijelom bundom i sa srebrnim resama: zgodni lovac izgubio je trag sretnom bijelom zecu na otoku Visu u Hrvatskoj.

Ovaj haiku posvećen je Steli III (fotografija dole), a Stela IV to tek treba zaslužiti.

svježi snijeg
sakrio psu miris
zeca


četvrtak, 3. veljače 2022.

World Haiku Review


 World Haiku Review, br. Zima 2021-22, u selekciji avangardnog haika, objavili su mi haiku:

iz tuge 
sa svitanjem iznikla je 
nada 

out of grief 
with the dawn came 
hope

utorak, 1. veljače 2022.

Suvremeni haiku u Mađarskoj


 Mađarski časopis "kontinuum", koji objavljuje suvremeni haiku, u br.2/21 objavio mi je haiku:

vrijeme
između prvog plača 
i ugaslih očiju 

time 
between the first cry 
and extinct eyes