ponedjeljak, 23. siječnja 2023.

Prirodno kretanje stanovništva otoka Visa u 2021.g.


 U Komiži, 2021. godine, rođeno je 8 osoba, a umrle su 24 osobe, te je prirodni prirast minus 16. Sklopljeno je sedam brakova, a razvedena su dva.
U gradu Visu rođeno je 12 osoba, a umrlo je 50 osoba, te je prirodni prirast minus 38. Sklopljeno je 6 brakova, a razvedena su 4.
Vitalni indeks (rođeni na 100 umrlih) grada Visa je najlošiji među gradovima u Županiji SD i iznosi 24,0. Vitalni indeks Komiže je 33,3, Županije splitsko-dalmatinske je 70,1, a na nivou Republike Hrvatske je 58,2.
Izvor: Državni zavod za statistiku

Nema komentara:

Objavi komentar