nedjelja, 6. siječnja 2019.

Peticija za Manifest za demokratizaciju Europe

logo preuzet sa www.tdem.eu

Sedam ekonomista, na čelu sa Thomasom Pikettyjem, ponudilo je građanima potpisivanje Manifesta za demokratizaciju Europe. Najvažniji prijedlozi su uvođenje četiri "poreza solidarnosti", kojima bi se financiralo smanjenje nejednakosti. Oni će se primjenjivati na dobit velikih tvrtki, najveće prihode (preko 200.000 eura godišnje), najveće vlasnike bogatstva (preko 1 milijun eura) i emisije ugljika (najmanje 30 eura po toni).
Predlaže se da se odlučuje u Europskom parlament u kojem 80% čine zastupnici nacionalnih parlamenata i 20% da budu članovi sadašnjeg parlamenta, a sve proporcionalno broju stanovnika i političkoj pripadnosti.
Porezima bi se financirala istraživanje, školovanje i sveučilišta, kao i ambiciozan investicijski program za preobražaj našeg modela ekonomskog rasta, te prihvat i integraciju imigranata i podršku onima koji sudjeluju u provođenju transformacije. Također, državama bi se omogućio prostor za smanjenje poreza koji opterećuju plaće ili potrošnju.
Više o manifestu možete pročitati ovdje.
Sve ovo što se predlaže imalo bi veće šanse za uspjeh, ako bi se prihvatili prijedlozi Alexandrie Ocasio-Cortez, demokratske članice Kongresa SAD, koja predlaže udvostručenje poreza na osobe koje zarađuju više od 10 milijuna dolara. Više o raspravi koju je otvorila možete pročitati u The Washington Postu.
Odvojite par sekundi vremena i potpišite peticiju za Manifest za demokratizaciju Europe ovdje.

Nema komentara:

Objavi komentar