ponedjeljak, 7. siječnja 2019.

Paušal za privatne iznajmljivače


Hrvatski laburisti-Stranka rada
Laburisti Vis
Vis, 7.1.2019.
                                            Ivo Radica, gradonačelnik Grada Visa
                                             Marin Zubčić, predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa

Predmet: Paušalni porez za privatne iznajmljivače
Poštovani,

Kao što vam je poznato od 1.1.2019. primjenjuju se odredbe Izmjena i dopuna Zakona o porezu na dohodak (NN 106/2018). 
Predmetnim zakonom propisana je obveza predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave da donese odluku kojom će propisati visinu paušalnog poreza po krevetu, za privatne iznajmljivače. Gradsko vijeće Grada Visa u obvezi je donijeti predmetnu odluku za 2019. godinu najkasnije do 31.1.2019. godine i dostaviti je Poreznoj upravi do 15.2.2019. 
U slučaju da se predmetna odluka ne donese u propisanom roku visina paušalnog poreza iznositi će 750 kuna po krevetu što je najmanje dvostruko više nego do sada. 
Imajući u vidu da je na otoku Visu kratka turistička sezona, da se povećala boravišna taksa, te se donose propisi koji otežavaju rad privatnih iznajmljivača predlažemo da se predmetna odluka donese žurno, a da se sadašnja visina paušalnog poreza ne mijenja. 

                                                                                                           S poštovanjem,
                                                                                                       
                                                                                                          Za laburiste Visa
                                                                                                           Željko Vojković

Nema komentara:

Objavi komentar