srijeda, 4. veljače 2015.

Četiri stare fotografije otoka Visa (1890.-1900.)


Fotografije se datiraju za razdoblje 1890.-1900. godine, a za prvu kažu da je prva fotografija grada Visa snimljena u boji. Zahvaljujem svom surat(d)niku Nediljku Pušiću na ustupljenim fotografijama. Fotografije su obojane postupkom litografije.

Nema komentara:

Objavi komentar