petak, 11. ožujka 2011.

Predavanje o integriranoj poljoprivrednoj proizvodnji


Integrirana poljoprivredna proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera uz uvažavanje ekonomskih, ekoloških i toksikoloških čimbenika pri čemu se kod jednakog ekonomskog učinka prednost daje ekološki i toksikološki prihvatljivim mjera. Pojednostavljeno rečeno radi se o proizvodnji na pola puta između tradicionalne i ekološke proizvodnje.
Predavanje bi trebali odslušati svi koji imaju obiteljska poljoprivredna gospodarstva jer oni koji savladaju tražene agrotehničke mjere mogu ostvariti i pravo na veću novćanu potporu.

Nema komentara:

Objavi komentar