utorak, 15. ožujka 2011.

Gospodarenje u Vinogradaru d.d. u stečajuStečajni upravitelj je poveznica između dužnika čiju imovinu čuva pažnjom dobrog gospodara i dužnikovih vjerovnika koje se iz te imovine namiruju sa svojim tražbinama. Dužan je upotrebljavati i koristiti nekretnine savjesno i kao dobar gospodar voditi poslovanje dužnika.
A kako radi stečajni upravitelj Vinogradara d.d.? Dodijeljuje dio vinograda na korištenje i čuvanje (?) onima koje nemaju reference za vinogradarstvo i vinarstvo. I ovih je dana opet dao ili se sprema dati na korištenje nasade vugave takvima, iako je i prošle godine bilo razvidno da vinograde ne obrađuju po pravilima struke.
Na fotografiji možete vidjeti predmetne nasade vinograda. U prvom planu su vinogradi Vinogradara, a u drugom uredno obrađeni privatni vinogradi. Pametnome dosta.
Takvim postupanjem stečajni upravitelj čini štetu Vinogradaru i dužnikovim vjerovnicima. Čl. 28. stavak 1. Stečajnog zakona, glasi: stečajni upravitelj dužan je naknaditi štetu svim sudionicima ako je skrivljeno povrijedio koju od svojih dužnosti. Samo državu koja je večinski vlasnik očito nije briga ni za Vinogradara ni za Vis.
Da je stečajni upravitelj radio na način dobrog gospodara okupio bi viške vinare i sa njima dogovorio obradu vinograda. Kad se tako radi onda nije ni čudno da vino Plavac Issa 2007. Vinogradara dobije recenziju da se radi o vinu u stečaju.

1 komentar: