nedjelja, 19. prosinca 2010.

Urbanistički plan uređenja Zlopolja


Gradsko vijeće Grada Visa donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Zlopolja. O čemu se radi vidljivo je iz odredbi Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Visa:
"Na području bivše vojarne „Zlopolje“ površine 5,83 ha planirana je mješovita poslovna zona za preradu, skladištenje i degustaciju vina sa pratećim ugostiteljsko turističkim sadržajima. Dopušta se rekonstrukcija, zamjena i prenamjena postojećih građevina i izgradnja novih građevina za navedene poslovne i prateće sadržaje. U postojećim građevinama moguće je rekonstruirati i adaptirati prostore za jednodnevni smještaj posjetitelja do maksimalnog kapaciteta 100 ležaja.
Planiranje izgradnje građevina i uređenje prostora unutar obuhvata ovog Urbanističkog plana provodi se u skladu sa sljedećim smjernicama:
− Najveća katnost pojedinačnih građevina može iznositi prizemlje 2 kata tj. 10,5 m od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.
− Maksimalna izgrađenost na razini cijele zone je 30%.
− Najmanje 40% površine zone mora se urediti kao parkovni nasadi i prirodno zelenilo.
− Izgrađenost građevne čestice ne može biti veća od 30%.
− Koeficijent iskoristivosti građevne čestice ne može biti veći od 0,8.
− Najveća katnost pojedinačnih građevina može iznositi prizemlje i 2 kata tj. 10,5 m od najniže točke uređenog terena uz građevinu do vijenca građevine.
− U okviru zone moguće je uređenje parkova, športskih sadržaja (bazena, otvorenih teniskih i drugih igrališta, javnih i društvenih sadržaja) i sl."
Čini mi se da je ovo dobar iskorak u uređenju prostora i da bi ga trebalo podržati. Još samo da dođu investitori, a za to je osnovna pretpostavka donošenje Plana.

1 komentar:

  1. Eh, pa krenulo se! Jos bi bilo lipo da se ne smetaju jedan drugome iz despeta kako je obicaj na Visu!

    OdgovoriIzbriši