srijeda, 31. kolovoza 2011.

Zaštita maslina od paunovog oka


Ove će godine urod viških maslina biti prepolovljen. Imali smo jak napad paunovog oka i maslinovog svrdlaša, a na što se nadovezala katastrofalna suša.
Srećom, napad maslinovog moljca i maslinove muhe (za sada) bio je neznatan. 
Prema izvješću Jurice Fadića, Hrvatska poljoprivredna komora, Zavod za zaštitu bilja je analizirajući plodove oblice ubrane 02.08.2011. utvrdio: 
- da je u masliniku sa području Zlopolje od sto ubranih plodova maslina njih 15 bilo sa ubodom maslinove muhe i 26 plodova sa ubodom svrdlaša.
 - na području Podstražja od sto plodova bilo ih je 8 sa ubodom muhe, 7 plodova sa kukuljicom muhe, 7 plodova sa otvorom od muhe i 7 plodova sa ubodima svrdlaša.
Očitavajući 30.08.2011. lovke za ulov maslinove muhe Jurica Fadić je utvrdio slijedeći ulov na područjima:
- Podstražje - 3 maslinove muhe (3 muške + 0 ženskih)
- Zlopolje - 11 (6 M + 5 Ž)
- Podhumlje - 10 (6 M + 4 Ž)
- Komiža - 35 (28 M + 7 Ž)
Radi snažnog napada paunovog oka krajnje je vrijeme (radi karence) da se masline zašite bakrenim preparatima. One koji kasne sa zaštitom mogu uputiti da uprabe bakrene preparate sa kraćom karencom kao što je Neoram WG. Njegova je karenca 21 dan i testiranja su pokazala da sigurno u ulju neće biti ostataka bakra.


1 komentar: