subota, 6. listopada 2012.

Seminar programa Europske unije: Kultura 2007.-2013.


Sinoć je u gradu Visu, VERN, u organizaciji udruge Lavurat za poja, Martina Borovac Pečarević, Ministarstvo kulture, održala predavanje o programu Europske unije: Kultura 2007.-2013.
Tri su osnovna cilja Programa:
1. Promicanje transnacionalne mobilnosti kulturnih djelatnika
2. Potpora transnacionalnoj mobilnosti kulturno-umjetničkih djela i proizvoda
3. Promicanje međukulturnog dijaloga
Na seminaru su dati podaci o načinu pristupanju Programu, te su prisutni upoznati sa novim programom: Kreativna Europa za razdoblje 2014.-2020.
Svi potrebni podaci mogu se dobiti na stranici Službe za kulturnu točku.

Nema komentara:

Objavi komentar