ponedjeljak, 24. lipnja 2013.

Legalizacija bespravne izgradnje


Dana 30.lipnja 2013. godine ističe rok za legalizaciji bespravno izgrađenih objekata ili dijelova legalno izgrađenih objekata koji su veći od dozvoljenih. Mogu se legalizirati objekti izgrađeni prije 21. lipnja 2011. godine. Cijena legalizacije iznosi cca 100 kuna po kubiku bespravnog prostora: naknada geodetu, arhitekti, kazna, komunali i vodni doprinos. Važno je zahtjev dati u roku, a ostalo se može i kasnije predati. 
Koliko je bitno dati zahtjev vidljivo je i po tome što je prethodna legalizacija provedena 15. veljače 1968. godine. 

Nema komentara:

Objavi komentar