četvrtak, 24. listopada 2013.

Dolasci i noćenje turista u gradovima Vis i Komiža u kolovozu


Državni zavod za statistiku objavio je podatke o dolasku i noćenju turista u kolovozu 2013. godine. Na nivou države zabilježeno je 9,7 % dolazaka više, a 3,3 % više noćenja u odnosu na kolovoz 2012. godinu.
Grad Vis u kolovozu bilježi 3 % više dolazaka, a 6,2 % noćenja manje. Dolazaka domaćih gostiju je bilo 14,3 % manje, a noćenja 15,1 % manje. Dolazaka stranaca je bilo 9 % više, a noćenja 3 % manje. 
Grad Komiža ima 33,5 % više dolazaka i 9,9 % više noćenja. Dolazaka domaćih gostiju bilo je 37,8 % više, a noćenja je bilo 10,5 % više. Dolazaka stranaca je bilo 30,5 % više, a noćenja 9,5 % više.
Splitsko-dalmatinska županija bilježi 8,1 % više noćenja, a Hvar 18,8 % više.
Komiža bilježi rast noćenja, a Vis, nakon beznačajnog pada noćenja u srpnju, bilježi u kolovozu značajan pad noćenja. 
Uglavnom, bilježi se veći postotak dolazaka od postotka noćenja gostiju. Očito je da dolazi više gostiju, ali oni manje ostaju. Sigurno da i kriza utječe na to, ali moramo se upitati da li nudimo gostima potrebno da bi duže ostali? Grad Vis bilježi izrazit pad dolazaka i noćenja domaćih gostiju i to ukazuje da turistički djelatnici moraju više pažnje usmjeriti prema domaćim gostima. 
Vrijeme je da se ozbiljno upitamo kamo ide viški turizam, kakav turizam želimo u Gradu Visu i kako ga ostvariti. To zahtjeva strateško promišljanje, ali kod odgovornih ne vidim ni sposobnosti ni volje za strateško razmišljanje.

Nema komentara:

Objavi komentar