četvrtak, 23. siječnja 2014.

Laburisti Visa o plovidbenom redu

Hrvatski laburisti – Stranka rada
Ogranak Vis
Vis, 22. siječnja 2014. godine

Predsjednik Gradskog vijeća g. Stipe Vojković
Gradonačelnik Grada Visa g. Ivo Radica
Gradskim vijećnicima Grada Visa

Poštovani,

poznato vam je da tijekom zime katamaran često (po našem mišljenju - prečesto) ne održava liniju Vis-Split-Vis, zbog loših vremenskih uvjeta.
U tim slučajevima, zbog neisplovljavanja katamarana građani dolaze u poziciju da mogu isploviti, prema odredištu tek sljedećeg dana. To je osobito problematično petkom navečer kada se Viški školarci, koji imaju školu u drugoj smjeni (Pomorska škola i dr.), često ne mogu vratiti na Vis. Iste probleme imaju i Višani koji rade u Splitu. Isto vrijedi i za nedjelju.
Svima je u interesu da mladi što više budu na otoku, te da Višani s prebivalištem u Splitu što više pomažu svojim roditeljima i rade na obiteljskim imanjima.
S obzirom na to, kao i činjenicu da je praksa na svim linijama da trajekti imaju zadnje polaske na liniji, predlažemo da se od Jadrolinije zatraži da odredi plovni red tako da trajekt koji plovi na liniji Vis-Split-Vis uvijek bude zadnji.
U tom bi slučaju plovidbeni red trebalo uskladiti i s koncesionarom katamaranske linije U.T.O. Kapetan Luka.

Na znanje: građani Visa                                                    Predsjednik ogranka


                                                                                           Željko Vojković

Nema komentara:

Objavi komentar