nedjelja, 3. kolovoza 2014.

Opažen jači let maslinove muhe


Na lovkama, za maslinove muhe, agronom Jurica Fadić, Hrvatska poljoprivredna savjetodavna služba, utvrdio je pojačani let prve generacije maslinove muhe. U razdoblju od tjedan dana, na lokaciji Zlo Polje u lovku se ulovilo 40 (M) i 2 (Ž) maslinove muhe, a u Podstražju 90 (M) i 15 (Ž). Zanimljivo je da je i do sada na području Dalmacije zapaženo izrazito više muških maslinovih muha, koje ne oštećuju plod. Sa ove dvije lokacije Jurica Fadić je ubrao 100 plodova i dati će ih na analizu Zavodu za zaštitu bilja.

                             Obavijest maslinarima

Na opažačkim punktovima otoka Visa bilježi se pojačan let 1. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae).

Preporučujemo mjere zaštite uporabom metode zatrovanih mamaca na bazihidroliziranog proteina (Buminal) te insekticida na osnovi dimetoata  (Rogor 40, Chromgor 40, Zagor, Perfekthion, Calinogor, Ritam ili Sistemin E-40). Kao gotovi mamac koristi se Eco trap ili pripravak Succes bait.

Ukoliko je pregledom plodova ustanovljena zaraza na 10-15 % plodova, opravdana je uporaba insekticida na osnovi dimetoata, deltametrina (Decis 2,5 EC) ili fosmeta (Imidan 50WP) tretiranjem cijele krošnje.

03.08.2014.
dipl.ing.  Jurica Fadić,  stručni savjetnik

Nema komentara:

Objavi komentar