ponedjeljak, 27. travnja 2015.

Sredstva za zaštitu bilja: izračun doze i koncetracije


Na nedavno održanom tečaju o uporabi sredstava za zaštitu bilja posebno je korisno bilo o izračunu doze i koncetracije, u kojoj se sredstvo za zaštitu bilja primjenuje.


Doza je količina sredstva za zaštitu bilja koja se primjenjuje po jedinici površine (ha,m2).
Koncetracija je postotak sredstva za zaštitu bilja  u vodi (škropivo).
Fotografija i tekst su iz Priručnika za sigurno rukovanje i primjenu sredstava za zaštitu bilja koji je besplatno dostupan na stranicama Ministarstva poljoprivrede. Svi polaznici tečaju dobili su ga u tiskanom izdanju. Tečajevi idu dalje, sredstva će koristiti i oni koji ne spadaju u profesionalne korisnike tih sredstava, pa kako je sezona zaštite u tijeku nije loše da vas podsjetim kao se vrši izračun doze i koncetracije.  

Nema komentara:

Objavi komentar