petak, 3. srpnja 2015.

Parking kod Vinogradara


Grad Vis otvorio je sa sjeverne strane, iz ulice Bana Jelačića, ulaz na parking kod Vinogradara. Prema mojim saznanjima, Grad Vis je vlasnik spornog zemljišta, a Vinogradar, pitaj boga koliko godina u stečaju, je u posjedu zemljišta. Kako se posjed bolje i efikasnije štiti, Vinogradar je uspio sa posjedovnom službu i zabranio korištenje zemljišta u vlasništvu grada. Nakon toga je grad otvorio ulaz na svoje zemljište i sada se tu vozila mogu parkirati.
Nemam uvida u dokumentaciju, ali izgledno je da onaj tko vodi spor, sa gradske strane, nije reagirao kako bi trebalo. Nije dovoljno utvrđivanje vlasništva, već se trebala podići, ako nije, i tužba: rei vindicatio, najvažnija tužba za zaštitu vlasništva. Tom tužbom vlasnik, koji svoje vlasništvo može dokazati, od posjednika traži da mu preda stvar koju drži u posjed.
Od stečajnog upravitelja može se svašta očekivati, samo se nadam da onaj koji okupljuje nekretnine Vinogradara, ako je ta vijest točna, da će shvatiti da ne može neprijateljski doći u jednu sredinu i očekivati suradnju lokalne samouprave i njezinih građana.

Nema komentara:

Objavi komentar