srijeda, 23. rujna 2015.

Sunčana elektrana Vis


Izgradnja Sunčane elektrane Vis od 2 MW, investitora Končar - Obnovljivi izvori d.o.o., je jedan od izvrsnih projekata kojeg trebaju svi podržati. Neovisno o tome kada će biti izgrađena, obilježiti će mandat sadašnjeg gradonačelnika Grada Visa Ivu Radicu. Plan je zacrtan u Prostornom planu Županije splitsko-dalmatinske, prikuplja se potrebna dokumentacije, elektrana će ući u Prostorni plan Grada Visa. Po završetku izgradnje zadovoljavati će potrebe stanovništva otoka Visa za elektičnom energijom, van turističke sezone. Izgradnjom sunčanih elektrana, i drugih elektrana iz obnovljivih izvora stječe se energetska neovisnost, a ne vađenjem nafte iz Jadrana, čiju će cijenu diktirati strane multinacionalne kompanije.


Nema komentara:

Objavi komentar