utorak, 22. ožujka 2016.

Radionica o izradi Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji
U svrhu izrade Lokalne razvojne strategije LAG-a Škoji 23.03. 2016. (srijeda) u Gradskoj vijećnici Vis održati će se radionica "Definiranje tipova operacija/mjera i ciljeva sa sustavom i kriterijima odabira prioritetnih projekata".  Radionica će započeti u 10:00 sati. 
Nakon provedene analize stanja i identificiranja razvojnih potreba područja LAG-a Škoji cilj konzultacijskih radionica je definirati mjere koje će se putem LEADER/CLLD mjere provoditi na području LAG-a Škoji (Hvar, Vis, Šolta) u periodu od 2016-2020. godine. Izrada strategije LAG-a Škoji sufinancira se iz Podmjere 19.1 Europskog fonda za poljoprivredu i ruralnih razvoj. Nakon objave natječaja za Podmjeru 19.2 LAG-ovi će se natjecati za alokaciju sredstava za svoje područje te po dobivenoj Odluci o odabiru putem javnih poziva omogućiti financiranje projekta na području svoga obuhvata kroz LEADER/CLLD mjeru Programa ruralnog razvoja RH. Kroz dosadašnje radionice na otoku Hvaru i Šolti kao relevantni za naše područje prepoznati su sljedeći tipovi operacija: 
T.O 3.1.1 Potpora za novo sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode
T.O. 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstva TO .4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima
T.O. 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
TO 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
TO 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
TO 6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
TO 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo
T.O 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza vidikovaca i ostale manje infrastrukture
TO. 16.4.1 Horizontalna i vertikalna suradnja sudionika u lancu opskrbe

Nema komentara:

Objavi komentar