srijeda, 25. svibnja 2016.

Blokada protuzakonite katamaranske linije Split-Milna-Hvar-Vis


Laburisti grada Visa pozivaju sve laburiste i građane Visa da se danas pridruže pozivu gradskih vlasti Visa i Komiže za blokadu pristanka katamarana u trajektnu luku Vis, radi dodatnog uplovljavanja u Milnu na liniji Vis-Split.
Laburisti upozoravaju da se koncesija za liniju Vis -Split, uz jedanput na tjedan pristanak u Hvar dodijelila natječajem, kojim nije bilo predviđeno pristajanje u Milni. Na ovaj način, ne samo da Vis ostaje bez brze veze katamaranom, nego je upitno koliko će uopće ljeti turisti biti u mogućnosti koristiti vezu za Vis. Osim toga, ovdje se radi o pogodavanju sadašnjeg koncesionara koji će koristiti ono što nije bilo predmet koncesije.
Laburisti se zalažu za povezivanje otoka, ali na način da se uz postojeću katamaransku liniju uvede druga, koja će doticati i Brač i Hvar i Vis.
Posebno naglašavamo da ovaj prosvjed nije stranačko pitanje nego pitanje na koje odgovor moraju zajednički dati svi stanovnici otoka Visa.

Nema komentara:

Objavi komentar