srijeda, 15. lipnja 2016.

Viški laburisti protiv apartmanizacije Zaglava

    Zaglav, najveća pješćana plaža


Hrvatski laburisti – Stranka rada Ogranak Vis
Vis, 14.06.2016.g.

Predsjednik Gradskog vijeća g. Stipe Vojković
Gradonačelnik Grada Visa g. Ivo Radica
Gradskim vijećnicima Grada Visa

Poštovani!

Poznato Vam je da se građani Visa i lokalna vlast grada Visa, u različitim sazivima, suprostavljaju apartmanizaciji Zaglava. Zona T 2 – turističko naselje Zaglav nametnuta je gradu Visu Prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije. Prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Visa potvrđena je izgradnja turističkog naselja Zaglav sa maksimalno 500 smještajnih jedinica. Broj smještajnih jedinica predviđen je Županijskim planom, a Prostorni plan uređenja Grada Visa određuje isti broj smještajnih jedinica u Zaglavu, iako to tako ne mora biti. 
Člankom 61. stavak 2. Zakona o prostornom uređenju propisano je da prostorni planovi niže razine moraju biti u skladu sa planovima više razine. To znači da ako je županijskim planom predviđena izgradnja turističkog naselja tada se i gradskim planom mora predvidjeti izgradnja turističkog naselja, a ne hotela (koji lokalnoj zajednici donosi nekoliko puta veći prihod od apartmanskog). Međutim, člankom 62. istog zakona propisano je da se prostornim planom lokalne razine užeg područja mogu odrediti viši prostorni standardi od onih propisanih dokumentom prostornog uređenja širega područja, te se ne moraju planirati sve namjene prostora određene dokumentom prostornog uređenja širega područja kao mogućnost. To znači da se gradskim planom može povečati npr. zelena površina i smanjiti maksimalni broj smještajnih jedinica. 
Hrvatski laburisti – Stranka rada, zastupnici u Saboru, postavili su u ime Viških laburista pitanje ministru Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja da li se može gradskim planom smanjiti broj smještanih jedinica predviđeih u županijskom planu. Dana 01.08.2012. godine odgovoreno je: „Detaljnim planiranjem tijekom izrade prostornog plana uređenja grada/općine ne može se mijenjati položaj i namjena turističke zone, ali se može smanjiti maksimalni smještajni kapacitet i površina te zone.“ U međuvremenu se promijenio propis, ali je i kod novog ostala suština ista. To je vidljivo i što se Prijedlogom Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Visa za turističke zone: Punta Biskupa propisuje 50 smještajnih jedinica manje nego Županijskim planom, te u turističkoj zoni Rukavac 100 smještajnih jedinica manje. Zašto se to ne uradi i sa Zaglavom ili se želi pogodovati banki, koja je sada vlasnik zemljišta, te ga prodaje ne informirajući kupce da građani Visa ne žele apartmanizaciju Zaglava?
Imajući u vidu da će Gradsko vijeće Grada Visa donijeti Odluku o Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Visa predlažemo:  da se u Odluci propišu viši prostorni standardi za Zaglav od onih iz Županijskog plana, odnosno bitno manji broj smještajnih jedinica. 

 S poštovanjem.
 Na znanje: građani grada Visa

 predsjednik Ogranka
 Željko Vojković


Nema komentara:

Objavi komentar