srijeda, 24. kolovoza 2016.

Maslinari oprez! Važno!


Na opažačkim punktovima otoka Visa bilježi se pojačan let 2. generacije maslinine muhe (Bactrocera oleae). Vremenski uvjeti pogoduju razvoju ovog štetnika stoga preporučujemo mjere suzbijanja tretiranjem cijele krošnje insekticidima na osnovi dimetoata (Rogor 40, Chromgor, Perfekthion ili Calinogor). Ukoliko je pregledom plodova ustanovljena zaraza na manje od 10% plodova, opravdana je uporaba zatrovanih mamaca na bazi hidroliziranog proteina (Buminal) te insekticida na osnovi dimetoata. Kao gotovi mamac koristi se Eco trap ili pripravak Succes bait. Pripravke koristiti sukladno preporuci proizvođača. 
 23.08.2016. dipl.ing.
Jurica Fadić, stručni savjetnik, Hrvatska savjetodavna služba

Nedavno je pala kiša, pa je sada i vrijeme zaštiti masline od paunovog oka bakrenim preparatima.

Nema komentara:

Objavi komentar