petak, 24. ožujka 2017.

Izbori za Mjesni odbor Podstražje


Hrvatski laburisti-Stranka rada
Ogranak laburista Vis
Vis, 24.3.2017.                
                             Predsjednik Gradskog vijeća Grada Visa g. Stipe Vojković
                                                Gradonačelnik g. Ivo Radica

Poštovani!
Vjerujem da Vam je poznato da je, na zahtjev stanovnika jugoistoka Visa, Gradsko vijeće Grada Visa donijelo 6.3.2013. godine odluku o Mjesnom odboru Podstražje, koje obuhvaća Milnu sa Ženkom, Podstražje sa Zaglavom i Brgujcem, i Rukavcem. Prošle su četiri godine, ali izbori za Mjesni odbor nisu raspisani, iako je za to bilo bezbroj mogućnosti. 
Pozivamo Vas da raspišete izbore za Mjesni odbor u isto vrijeme kad budu izbori za lokalne izbore u svibnju, kako bi se izbjegli dodatni troškovi. Poznato Vam je da ovo područje sudjeluje u cca 60% turizma grada Visa sa najljepšim plažama, Zelenom špiljom, da ovdje raste ponajbolji viški mali plavac, a da je Podstražje središte viškog maslinarstva. 
Laburisti ogranka Vis spremni su, u suradnji sa svim građanima, prikupljati potpise za peticiju za izbore. Nadamo se da to neće biti potrebno, jer bi odluka o izboru za Mjesni odbor trebala biti od javnog interesa za sve građane, neovisno o političkoj pripadnosti. Dozvolite veći stupanj demokratičnosti na ovom području i omogućite građanima da neposredno sudjeluju u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. 
S poštovanjem,

Na znanje: građani
                                                                     Predsjednik Ogranka:                                                                                                    Željko Vojković

Nema komentara:

Objavi komentar