ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Usvojene izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Visa


Danas je, iz drugog pokušaja, Gradsko vijeće Grada Visa usvojilo Odluku o donošenju izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Visa. Odluka je usvojena glasovima viječnika HDZ-a, HSS-a i HNS-a, a Provislo je glasalo protiv.
Gradonačelnik je izvijestio viječnike o problemu sa vodom i da je nivo vode, koja se crpi, tri metra manji od prošlogodišnjeg. Radi se intezivno na saniranju problema vode, koji je prouzrokovala suša. Na izvoru vode "Pizdica" ugraditi će se postrojenje za desalinizaciju morske vode, pa ne bi trebalo biti redukcije. 

Nema komentara:

Objavi komentar