srijeda, 6. lipnja 2018.

Usvojen Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem


Večeras je Gradsko vijeće Grada Visa donijelo Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vis.
Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države, na području Grada Visa, je 327,8 hektara. Iako je Siniša Brajčić predložio da maksimalna površina koja se može dati u zakup jednoj fizičkoj ili pravnoj osobi bude 3 hektara, kako je i bilo predloženo, većinom glasova odlučeno je da maksimalna površina bude 50 hektara. Gradonačelnik je to obrazložio da će Gradsko vijeće kod  raspisivanja natječaja voditi računa o površini poljoprivrednih parcela, a da investitori traže površine od 50 do 100 hektara. Odlučeno je da se do 25% posto zemljišta može prodati, ali da će se naknadno Izmjenama i dopunama Programa utvrditi koje će čestice zemlje ići u prodaju.


Nema komentara:

Objavi komentar