petak, 20. rujna 2019.

Reflections on the Mediterranean


Večeras je u Visu, Hrvatski dom, održana promocija knjige: Reflections on the Mediterranean. Radi se o zborniku međunarodnih radova sa konferencije održane prošle godine u Gradu Visu. U knjizi je izbor 55 radova, od više od stotinu radova. Konferenciji je prisustvovalo više od 150 znanstvenika iz 15 zemalja. Knjigu su uredile Katica Jurčević, Ljiljana Kaliterna Lipovčan i Ozana Ramljak. Izdavači su Institut društvenih znanosti Ivo Pilar i Veleučilište VERN, te Hrvatska akademija znanosti i Euromediteranska akademska mreža.
Ujedno, najavljena je nova konferencija, koja će se održati u Visu 2020. godine.

Nema komentara:

Objavi komentar