nedjelja, 8. prosinca 2019.

Zaštita maslina


Na otoku Visu bilježimo značajne količine oborina, pa kako je toplo ostvareni su uvijeti za infekciju paunovim okom (Spilocaea oleagina). Preporučam, kada vremenski uvjeti budu dozvoljavali, obaviti tretiranje protiv paunovog oka primjenom jednog od pripravaka na osnovi bakarnog oksiklorida ili bakranog oksiklorida (Cuprablaum, Neoram WG, Nordox 75, i sl.).

Nema komentara:

Objavi komentar