petak, 28. veljače 2020.

Viški laburisti o odašiljaču u Komiži


Hrvatski laburisti-Stranka rada
Laburisti Vis
Vis, 28.02.2020.

      Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
      Ministarstvo graditeljstva i prostornog planiranja

Poštovani!

Ispod zaobilaznice za grad Komižu, gradi se telekomunacijski repetitor, 5g odašiljač, bez suglasnosti lokalne zajednice.
Navedena izgradnja je kod građana Komiže izazvala ogorčenje, pišu se peticije, a za sutra, 29.02.2020., u 11,55 sati, najavljuje se mirni prosvjed.
Laburisti Visa nemaju ništa protiv tehnološkog razvoja, ni samih odašiljača kao takvih, već su principijelno na strani prava lokalne zajednice da sama odredi gdje se mogu graditi takvi objekti.
Imajući u vidu navedeno, te da je izvjesno da će i u drugim mjestima doći do nezadovoljstva građana, molimo da po hitnom postupku uredite navedenu problematiku. Mišljenja smo da bi se trebalo odrediti da se mjesta na kojima se mogu izgraditi odašiljači određuju prostornim planovima lokalne samouprave.
S poštovanjem
                                                                           Za laburiste Visa
                                                                            Željko Vojković 
Privitak:

Nema komentara:

Objavi komentar