srijeda, 17. ožujka 2021.

Razvojna strategija Grada Visa


 Grad Vis je na svojoj web stranici objavio Razvojnu strategiju Grada Visa za razdoblje 2021.-2027. Strategija je temeljni dokument na kojem se trebaju temeljiti svi ostali.

Nema komentara:

Objavi komentar