utorak, 16. ožujka 2010.

Odluka o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Visa

Danas čitam Odluku o donošenju Prostornog plana uređenja Grada Visa i zapnem odmah na prvom članku. Neznam da li da pustim suze od tuge ili smjeha. U tom članku navodi se da Grad Vis ima osam naselja, nabrojili su ih devet :), a neznaju da Grad Vis ima 11 naselja :(. Oni nemaju pojima da su i Brgujac i Stončica također naselja. Neka pročitaju članak 20. Zakona o područjima županija, gradova i općina Republike Hrvatske kad sami neznaju koja su to naselja Grada Visa. Kad smo već kod naselja, u prostornom planu navode za Brgujac nazive: Bargujac i/ili Brguljac. I sad kako da od onih koji vode grad, a neznaju ni osnovne stvari o svom gradu, da očekujemo da znaju kakav su plan donijeli. Za danas mi je dovoljno, a sutra ću pokušati pročitati ostalo.

Nema komentara:

Objavi komentar