petak, 8. srpnja 2011.

Let maslinove muhe II

Analizirajući tjedni ulov maslinovih muha Jurica Fadić, Hrvatska poljoprivredna komora, utvrdio je na:
Lokaciji Podstražje - ulov 29 muha (22 muške + 7 ženske)
Lokaciji Zlopolje - 9 (7 M + 2 Ž)
Lokaciji Podhumlje - 7 (4 M + 3 Ž)
Lokacija Komiža - 10 (10 M + 0 Ž)
Sukladno navedenome nema velike opasnosti od uboda muhe, pa se ne očekuje izdavanje preporuke o postupanju. Ovo je prva generacija maslinove muhe, koja pravi najmanje štete, ima malo uhvaćenih ženskih muha (koje vrše ubode), velike su vrućine koje ne pogoduju njenom razvoju, pa je dovoljno da maslinari poduzimaju uobičajene mjere. 

Nema komentara:

Objavi komentar