nedjelja, 31. srpnja 2011.

Sidrenje u viškoj luci


Postavljanjem sidrišta, u viškoj luci uveden je red kod sidrenja jahti. Nažalost, ni Prijedlogom Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama ne odustaje se od centraliziranog upravljanja lukama. Ponovno se jedinicama lokalne samouprave oduzima pravo da aktivno upravljaju svojim resursima.

Nema komentara:

Objavi komentar